Logo
 

Euskara indartzeko programa 

Beste batzuk 

1.- Esaldi arruntak    (Frases usuales en la conversación) 

2.- Erdarakadak 

-- Hizkuntz erabilera makurrak eta erdarakadak (PDF)

-- Hizkuntz erabilera makurrak eta erdarakadak (Issuu)

(luistxo2680-k igo zituen 'scribd'-era. Hemen agertzen dira beste era batean.

3.- Esamoldeak - 1 

01.-   Bai eguraldi ederra!
02a.- Gero
02b.- Pozaren pozez
02b.- Esaten dutenez
03.-   Libururen bat
04a.- Elkar
04b.- Bere burua
05a.- Hotzak nago
05d.- Ahalik (eta) ondoen
06.-   Egon aditza
07a.- Behar
07b.- Hobe beharrez
07b.- Noizpait behar eta
08a.- "-t(z)ea"
08b.- "-arena egin"
08b.- Partizipioa + berria

4.- Esamoldeak - 2 

-- Gaztelaniazko esamoldeak euskaraz (Issuu)

5.- Atzizkiak 

01a.- "-tasun"
01b.- "-ka"
01c.- "-tsu"
02a.- "-garri"
02b.- "-zale"
03a.- "-gile"
03b.- "-zko"
04a.- "-dun"
04b.- "-keta"
04c.- "-gailu /-kailu"
05a.- "-ari /-lari /-tari"
05b.- "-le"
05b.- "-tzaile"
06.-   "-alde"
07.-   "-keria"
08.-   "-aldi"

-- Atzizkiekiko ariketak