Logo
 

Euskara indartzeko programa 

EIP - 1. maila A 

3. ebaluazioa 

A_21 - Zer-Nork aditzak_a OA (Burutua)

A_22 - Zer-Nork aditzak_b OA (Ez-Burutua)

A_23 - Zer-Nork aditzak_c OA (Gerokoa)

A_24 - Ari izan aditza_2 (Orainaldi puntukaria)

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)

A_25 - Zer-Nork aditz trinkoak_1 OA (Eduki - Jakin)

A_26 - Zer-Nork aditz trinkoak_2 OA (Ekarri - Eraman)

A_27 - Zer-Nork aditz trinkoak_3 OA

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)

A_28 - Zer-Nork aditzak OA (Ariketak)

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)

A_29 - Nor eta Zer-Nork aditzak OA (Ariketak)

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)

A_30 - Nor-Nori aditzak OA

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)

A_31 - Nor, Zer-Nork eta Nor-Nori aditzak OA (Ariketak)

> >   Azterketa autozuzengarriak  (exámenes autocorregibles)


> > > >   Material osagarria 

> > > >   Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)