Logo
 

Euskara indartzeko programa 

EIP - 1. maila B 

2. ebaluazioa 

A_61 - NOR aditzak LA  (Burutua eta Ez-burutua)

A_62 - NOR osoa  (Ariketak - 1)

A_63 - NOR osoa  (Ariketak - 2)


A_71 - ZER-NORK aditzak LA  (Burutua eta Ez-burutua)

A_72 - Ari-izan_3  (Lehenaldi puntukaria)

A_73 - Zer-Nork aditz trinkoak_1 LA (Eduki - Jakin)

A_74 - Zer-Nork aditz trinkoak_2 LA (Ekarri - Eraman)

A_75 - Zer-Nork aditz trinkoak_3 LA (Ariketa nahastuak)


> > > >   Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)