Logo
 

Euskara indartzeko programa 

EIP - 1. maila B 

1. ebaluazioa 

A_51 - Izan aditza LA 
A_52 - Bizi izan aditza LA 
A_53 - Egon aditza LA 
A_54 - Joan aditza LA 
A_55 - Etorri aditza LA 
A_56 - Ibili aditza LA 
A_57 - Nor aditz trinkoak LA 

2. ebaluazioa 

A_61 - NOR aditzak LA  (Burutua eta Ez-burutua)
A_62 - NOR osoa  (Ariketak - 1)
A_63 - NOR osoa  (Ariketak - 2)

A_71 - ZER-NORK aditzak LA  (Burutua eta Ez-burutua)
A_72 - Ari-izan_3  (Lehenaldi puntukaria)
A_73 - Zer-Nork aditz trinkoak_1 LA (Eduki - Jakin)
A_74 - Zer-Nork aditz trinkoak_2 LA (Ekarri - Eraman)
A_75 - Zer-Nork aditz trinkoak_3 LA (Ariketa nahastuak)

3. ebaluazioa 

A_76 - ZER-NORK aditzak (Osoa)
A_77 - Aditz bereziak (Ahal izan - Ezin izan - Behar izan)
A_81 - NOR-NORI aditzak LA  (Burutua eta Ez-burutua)
A_91 - Agintera - Baldintza errealak  (Imperativo - Condicional)

G_01 - Noren...? 
G_02 - Nongo...? 
G_03 - Norekin? - Norentzat? 
G_04 - Erakusleak 
G_05 - Orduak eta egunak 
G_06 - Nola? - Nolakoa? - Zerez? 
G_07 - Konparatiboak